PODMÍNKY UŽITÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Nacházíte se na webových stránkách www.umimeudelatweb.cz (dále jen Web), které provozuje Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Provozovatel) na doméně https://www.umimeudelatweb.cz (dále jen Doména). Ve vztahu k Provozovateli jste přitom v rámci těchto podmínek užití považováni za uživatele (dále jen Uživatel).

Návštěvou a následným pokračováním v používání tohoto Webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito podmínkami užití, a to bez výjimek.

I přesto, že Provozovatel zajištění přesnosti informací na Webu věnoval maximální péči, je Web provozován bez jakékoliv záruky dostupnosti, přesnosti, úplnosti a aktuálnosti uvedených informací, funkčnosti, vhodnosti uvedených informací a doporučení.Provozovatel výslovně odmítá jakoukoliv odpovědnost za přímou či nepřímou, náhodnou, následnou nebo jakoukoliv jinou škodu spojenou s Vaším přístupem na Web.

Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah či informace zveřejněné na dalších webových stránkách, nebo v dalších zdrojích, na které může být na Webu odkazováno.

Veškeré informace uvedené na Webu jsou pouze informativního charakteru a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za úspěchy či neúspěchy, které pro Vás na základě získání těchto informací plynou.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za osobní údaje jsou považovány takové údaje, které dobrovolně Uživatel poskytne Provozovateli prostřednictvím jakéhokoliv formuláře zveřejněného na webových stránkách Provozovatele (např. objednávka služeb, objednávka produktů, žádost o konzultaci, formulář pro zaslání dotazu, formulář pro zadání kontaktu, formulář pro stažení či jiné získání jakéhokoliv obsahu atd.), nebo které Uživatel poskytne Provozovateli jakoukoliv jinou formou (písemně, ústně, telefonicky, osobně atd.). Mezi osobní údaje patří zejména, nikoliv však výlučně, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, datum narození apod.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Uživatelem, ke komunikaci s Uživatelem, nebo k zasílání obchodních sdělení Uživateli, a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaných produktů a služeb (sdělení jména a adresy dodání, případně telefonu). Osobní údaje, které jsou poskytnuty Uživatelem Provozovateli za účelem splnění objednávky, nebo za účelem zasílání e-mailových zpráv Provozovatelem Uživateli, nebo pro zasílání obchodních sdělení Provozovatelem Uživateli, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uživatel dává Provozovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, nebo pro účel zasílání e-mailových zpráv Provozovatelem Uživateli, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Osobní údaje Uživatele mohou být Provozovatelem použity také k marketingovým účelům, tedy k uchování v databázi kontaktů Provozovatele a k nabízení produktů či služeb. Vyplněním jakéhokoliv formuláře na Webu, nebo předáním kontaktních údajů Provozovateli jakoukoliv jinou formou Uživatel souhlasí také se zasíláním obchodních sdělení různými prostředky, většinou pak prostřednictvím e-mailových zpráv, přičemž Uživatel tento svůj souhlas může odvolat, a to kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je uveden ve všech e-mailech sloužících k marketingovým účelům či obchodním sdělením, telefonicky nebo zasláním e-mailu s odvoláním v písemné formě na e-mailovou adresu Provozovatele info@umimeudelatweb.cz.

Provozovatel je správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a je veden v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00066557. 

Kromě osobních údajů může Web Provozovatele shromažďovat také další údaje, přičemž tyto údaje jsou získávány automaticky v souvislosti s používáním Webu a to bez ohledu na to, zda na Webu Uživatel nakupuje, provádí objednávky, nebo ho pouze prohlíží. Patří sem např. informace o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresa, počet přístupů k Webu, doba připojení, chování Uživatele na Webu a další informace automaticky získané prostřednictvím souborů cookie.

AUTORSKÁ PRÁVA

Na veškerý obsah Webu se vztahují autorská práva a jakékoliv další šíření tohoto obsahu bez předchozího souhlasu Provozovatele je výslovně zakázáno a může být stíháno.